Водещата консултанска компания в агросектора "Сибола" ще работи съвместно с гръцката „Алфа План”

Водещата консултанска компания в агросектора "Сибола" ще работи съвместно с гръцката „Алфа План”

Водещата в България консултанска компания в областта на европейското финансиране – Сибола, със спечелени над 250 проекта по САПАРД и ПРСР, подписа споразумение с гръцката „Алфа План”. Двете компании структурираха своето досегашно и бъдещо сътрудничество в областта на Европейските фондове, пазарни проучвания, трейнинги и семинари, проекти за енергийна ефективност и бизнес организация.

Договорът за сътрудничество отбелязва доброто развитие на трансграничното сътрудничество между двете компании, както и между българския и гръцкия бизнес, общини и неправителствени организации от двете страни на границата.

Управителят на Сибола – г-н Димитър Манов заяви пред журналисти: „Изключително сме доволни от партньорството си с опитните професионалисти от Алфа План – това взаимодействие помежду ни има дългосрочни цели.” В края на своето изавление, г-н Манов отбеляза „Поставили сме си конкретни цели и задачи, но по-важното е че се осъществява реална размяна на know-how и най-добри практики между компании от две съседни страни-членки на ЕС. На базата на нашето сътрудничество стартираха реални бизнес проекти, които вече дават позитивни резултати.”