Въведоха винетка за трактори

Въведоха винетка за трактори
Правителството направи допълнения в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха от правителствената прессулжба.
 
Промените са във връзка с изменения в Наредба №11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства – относно движението на колесните трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника.
 
В документа се предвижда издаването на едногодишно разрешително за движение на този вид превозни средства. То ще бъде валидно за посочената в заявлението за издаване на разрешителното област и граничещите с нея области и ще важи само за пътищата от първи, втори и трети клас, които не са включени в приложение №6 към Наредбата.
 
С допълненията се въвежда годишна такса в размер на 30 лв. и на 100 лв. в зависимост от широчинния габарит на превозните средства.