Вземете бърза оферта за земята си до 2 дни

Това може да стане почти изцяло дигитално, през интернет и без изобщо да ставате от фотьойла

Вземете бърза оферта за земята си до 2 дни

Тези, които искат да продадат земята си, могат да получат бърза оферта, в рамките и на два дни. Предложението е на лидера в сделките със земеделски терени „Агрион“.

 

Компанията предлага безплатна оценка на терените и заради големия интерес от тази година е разширен екипът от експерти, които ги изготвят. Това гарантира на собствениците реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си, твърдят от ръководството на дружеството. 

 

Добрата новина е, че това може да стане почти изцяло дигитално, през интернет и без изобщо да ставате от фотьойла.

 

Достатъчно е да посетите сайта на „Агрион“ или да звъннете на националния телефон 0800 111 66, за да получите бърза и адекватна оферта за земята си.

 

Експертите прилагат индивидуален подход към всяко запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании „Агрион“ не използва метода на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни компоненти.

 

 

Най-честата причина за продажба на земеделска земя е нуждата от свежи пари, особено след коледните и новогодишните празници, коментират от „Агрион“.  Според тях голяма част от притежателите на парцели са готови да продадат нивите си, вместо да кандидатстват пред банките за кредити, където процедурата е тежка и тромава и изисква обикалянето на различни институции.

 

Друга основна причина за сделките със земеделските земи е нежеланието или невъзможността на собствениците да се занимават с обработването на нивите. Голяма част от притежателите на поземлени имоти живеят в големите градове и нямат интерес да обработват земите си. Терените им са в отдалечени райони и често парцелите са повод за ожесточени съдебни спорове между многобройните наследници. Попадналите в подобна ситуация собственици почти винаги се възползват от безплатните правни консултации, които осигуряват опитните юристи на Агрион.

 

Проучване сочи, че собствениците искат да продадат своята земя на компании, които са доказали, че могат да се грижат за нея, и затова избират най-често „Агрион“.

 

 „Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с управление на земеделски земи. За близо 75% от собствениците на земи и над половината от арендаторите в страната дружеството е предпочитаният партньор за сключване на сделка за земеделска земя.

 

Информация за „Агрион“ може да намерите на www.agrion.bg0800 111 66 или във всеки офис на дружеството в цялата страна.