Възползвайте се от 50 лв. над пазарната цена за продаден декар

Промоцията на „Агрион“ е до 15 юни и важи само за собственици физически лица

Възползвайте се от 50 лв. над пазарната цена за продаден декар

Уникална промоция за изкупуване на ниви обяви най-голямата компания за управление на земеделски активи – „Агрион“. До средата на юни дружеството ще плаща по 50 лв. на дка над договорената пазарна цена. Това означава, че ако терените са около 10 дка, продавачите ще получат по 500 лв. допълнително над договорената цена. 

 

„Агрион“ отдава земя под наем, печели най-добрият

 

Другото предимство е, че това може да стане почти изцяло дигитално. Ако сте решили да продавате или просто да разберете цената на земята си, може да направите това на сайта на лидера в сделките със земеделски терени „Агрион“, без това да ви струва нищо.

 

„С тези средства искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи в труден момент. Пандемията, инфлацията и последиците от войната в Украйна оставиха празни джобовете на много българи. Продажбата на наследствени селскостопански имоти е начин да се допълни семейният бюджет, без да се търсят кредити от банки или други институции. Към тази промоция добавяме и безплатна оценка на земята“, споделиха от пазарния лидер.

 

За да се възползват от промоционалната оферта за бонус 50 лв. на декар, собствениците трябва да обявят нивите си (или идеални части от тях) за продажба на „Агрион“ до 15 юни 2022 г. включително, а самата сделка може да се приключи и след този срок. 

 

Бонусът е само за собственици физически лица. Сделки с посредници са изключени. Заявки се приемат на националния безплатен телефон 0800 111 66 или онлайн ТУК.

 

Експертите прилагат индивидуален подход към всяко запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, „Агрион“ не използва метода на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни компоненти.

 

 

Най-честата причина за продажба на земеделска земя е нуждата от свежи пари, коментират от „Агрион“.  Според тях голяма част от притежателите на парцели са готови да продадат нивите си вместо да кандидатстват пред банките за кредити, където процедурата е тежка и тромава и изисква обикалянето на различни институции.

 

Друга основна причина за сделките със земеделски земи е нежеланието или невъзможността на собствениците да се занимават със земеделие. Голяма част от притежателите на поземлени имоти живеят в големите градове и нямат интерес да обработват земите си. Терените им са в отдалечени райони и често парцелите за повод за ожесточени съдебни спорове между многобройните наследници. Попадналите в подобна ситуация собственици почти винаги се възползват от безплатните правни консултации, които осигуряват опитните юристи на „Агрион“.

 

Проучване сочи, че собствениците искат да продадат своята земя на компании, които са доказали, че могат да се грижат за нея, и затова избират най-често „Агрион“.

 

„Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с управление на земеделски земи. За близо 75% от собствениците на земи и над половината от арендаторите в страната дружеството е предпочитаният партньор за сключване на сделка за земеделска земя.

 

Информация за „Агрион“ може да намерите на www.agrion.bg0800 111 66 или във всеки офис на дружеството в цялата страна.