За 4 години са подадени 230 заявления по подмерки 4.2 и 6.3 в Софийско

За 4 години са подадени 230 заявления по подмерки 4.2 и 6.3 в Софийско

 

София област е разположена в централната част на Западна България и се простира на площ от 7020,21 кв. км. От гледна точка на територията, която заема, Софийска област е втора по големина в страната след област Бургас. 

 

Съвет от ДФЗ: Бенефициентите да не сменят приоритетите в договорите

 

Общата използвана селскостопанска площ в областта е повече от 4 500 000 дка,. В нейния състав са включени и естествени ливади, пасища, мери – повече от 1 500 000 дка. Трайните насаждения са около 13 000 дка, в т.ч. вишни, сливи, ябълки, малини и ягоди.

 

Най-голям дял от обработваемата земя в Софийска област заемат зърнено-житните култури, с превес на пшеницата. Картофите също заемат съществен дял от обработваемата земя не само в областта, но и в страната. Съсредоточени са в общините Самоков, Ихтиман и Копривщица. Етерично-маслените  - основно лавандула и маслодайна роза, са разположени на площ от около 6000 дка.

 

 

Срещаме се с двама картофопроизводители от Копривщица в деня, в който подписват договорите си по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020. 

 

Стоил Шипочинов се занимава със земеделие от 15 години. 

 

“В днешния ден имахме шанса да подпишем договорите. С малко чакане така да се каже, но все пак успяхме. Един уникален шанс, който дава възможност за развитието на дребните стопани в нашата страна”, каза стопанинът пред камерата на Агри.БГ. 

 

В края на периода в договора той трябва да е достигнал 29 дка - като първоначално започва изпълнението на контракта с 21,400 дка. 

 

“Стопанството ми е само с картофи. Нямам животни. От първата до петата година, както ми е договора ми протича в разширяване на стопанството с картофи”, отбеляза фермерът.

 

Консултанти са били от Националната служба за съвети в земеделието. 

 

Колегата на Стоил Шипочинов и негов съгражданин Найден Кривиралчев е земеделски производител от 14 години. 

 

“Занимавам се с картофопроизводство. Кандидатствах по подмярка 6.3 и много се радвам, че бях одобрен. Днес подписахме договорите.
Започнах с 21,500 декара картофи, имам и ливади за косене. И постепенно увеличавам до 27,500 дка. 
Мярка 6.3 е много удобна за мен, защото аз имам трудов договор и тази мярка мен ме удовлетворява, за да мога да си реализирам стопанството както трябва. Това ще бъде една много добра помощ за моето стопанство”, посочи фермерът. 

 

Иначе подаваните заявления за подпомагане за директни плащания в рамките на София област ежегодно са около 3500, споделят с нас от Областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) за Агри.БГ. 

 

На територията на София област се намират и едни от големите преработвателни предприятия в страната, което обяснява големият брой подадени заявления по програмата за развитие на селските райони по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - 63 броя, допълват от фонда. 

 

Подмерките 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ също се радват на засилен интерес от страна на земеделските стопани. 

 

Проектите на малките стопанства се изготвят със съдействието на Национална служба за съвети в земеделието и са безплатни за земеделските стопани. 

 

За периода 2014-2020 подадените заявления за двете подмерки са приблизително 230, като действащите към момента договори са 65, но предстои или е в процес подписването на нови договори с малките земеделски стопанства, които получиха одобрение по подмярка 6.3, информираха от фонда. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
dass
на 11.01.2022 21:15
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://adultsayfa.blogspot.com/" title="adultsayfa">adult sayfa</a>
Добави коментар