За земеделска техника вече няма да се плаща такса за издаване на експертна справка

  • 545
  • 0
  • Новини
За земеделска техника вече няма да се плаща такса за издаване на експертна справка

Собствениците на земеделска и горска техника занапред няма да плащат такса за издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на техниката, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Досега за получаване на съответния документ се дължеше такса, определена с тарифа от Министерския съвет. От такса се освобождават собствениците, в случай че се иска удостоверение с данни на собственика или за техниката. Безплатно ще се издават и справки за броя на техниката от един вид, марка или модел.На днешното заседание депутатите решиха още с глоба от 500 до 1000 лева ще се наказва физическо лице, което изпитва с научноизследователска и експериментална цел неразрешени продукти за растителна защита без необходимото разрешение. Парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за защита на растенията. За едноличните търговци и юридическите лица санкцията ще е от 1000 до 2000 лева.

 

Разрешението за научни изпитвания ще се издава от Българската агенция за безопасност на храните за срок от една година. Увеличават се и глобите за лица, които внасят, съхраняват или транспортират вредители в България без необходимото разрешение, изнасят растения или растителни продукти без необходимите сертификати, или произвеждат или внасят с търговска цел растения, растителна продукция и други стоки от растителен произход без необходимата регистрация. Сега законът предвижда глоба за физическите лица от 600 лв. до 900 лв., ако деянието не съставлява престъпление. С промените тази санкция става от 1800 до 3600 лева.

 

Същата глоба ще се налага и за физически лица, които пускат на пазара или употребяват нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация и етикета торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. За юридическите лица и едноличните търговци санкцията става от 2700 до 4800 лева, вместо досегашните от 900 до 1200 лева.

 

Когато се установи, че партида торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати са нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация, контролните органи на Българската агенция за безопасност на храните ще ги спират от продажба и употреба и ще разпореждат за сметка на собственика дабъдат изнесени от страната или унищожени.

 

източник : fermer.bg