Забавянето за разглеждане на проектите води до риск за редуциране на субсидията

Забавянето за разглеждане на проектите води до риск за редуциране на субсидията

Качеството и времето на жътвата зависи най-много от техниката, но поради безумното закъснение с одобрението на проектите и подписването на договори, голяма част от земеделските производители не могат да получат кредитиране и да се снабдят с плануваната прибираща техника за тази година, алармират фермерите. Други ги бавят банките, а комбайните стоят по пристанищата. По нивите обаче се трудят 30-годишни руски СК. Може да стане така, че след като приключи жътвата, парите да дойдат при производителите. Но ще бъде след дъжд качулка. Но стопаните ще си плащат вноските с лихвите на банките цяла година за комбайн, който не използват.
 

На заседание на Консултативния съвет по зърното в началото на юни е оповестен доклад на държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, от който става ясно, че до момента са приети 1900 проекта по мярка 121 на Програмата за развитие на селските райони, а са изплатени едва 181, което е усвояване под 10 процента. Ако продължи със същите темпове, усвояването ще завърши чак до 2019 год.
 
Кандидатите с одобрени документи коментират, че никой не спазва сроковете за одобряване на проектите по марка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”. Според действащата сега нормативна уредба - Наредба Nо 8 от 03.04.2008 год., срокът за одобрение, или отхвърляне на проект, е 3 месеца, а на практика той надхвърля 8-9 месеца. За това алармират от Асоциацията на зърнопроизводителите, че по причина на отчайващото закъснение при одобрението на проектите и подписването на договори, голяма част от кандидатите няма да могат да получат банковото кредитиране, което ще доведе до невъзможност да получат плануваната прибираща техника. А се отнася за зърнокомбайни, които трябва да участват в тазгодишната жътва. Защото много фермери, разчитайки на първоначално уговорените и посочени в нормативните документи срокове, въобще не са правили ремонт на комбайните си, за да нямат излишни разходи, разчитайки, че ще жънат с нови машини.
 
 Да, ама не! Част от зърнопроизводителите, успели да убедят банките да им отпуснат кредити без да имат подписан договор с държавен фонд “Земеделие”, ще изпаднат в просрочие за погасяването на главницата. Има и случаи на одобрени проекти от Разплащателната агенция, но кандидатите не биват уведомявани своевременно за подписването на договорите, което още повече забавя времето за заявяване на плащане от страна на фермерите. Мнозина се чудят на безумния факт защо при одобрени проекти, трябва да е в сила и тази бюрократична стъпка?!
 
От експертите научаваме за още един негатив, че ако за останалите проекти, които чакат да бъдат разгледани, това не стане до края на настоящата година, субсидията им от 1 януари 2010 год. ще бъде редуцирана от 50 на 40 процента, което ще доведе до загуба от над 100 милиона лева за един от водещите отрасли в българската икономика - селското стопанство, чиято е основната “вина” за увеличението на брутния вътрешен продукт на страната през 2008 год.
 
Хари Харалампиев, Монт-прес