Заговори се за „активен фермер“ и „нов фермер“ в новата ОСП

Заговори се за „активен фермер“ и „нов фермер“ в новата ОСП

 

Постигнато е решение да се използва терминът „активен фермер“, както иска Европейският парламент (ЕП). Отпада понятието „истински фермер“. Това е един от резултатите от последния шести триалог по Пакета за реформата на ОСП, които бяха обсъдени на Специалния комитет по селско стопанство на 1 март в Брюксел.

 

Относно млади активни фермери ЕП поиска специална интервенция, но Председателството посочи, че има риск от двойно финансиране. Може да се постигне компромис, като се включи дефиниция „нов фермер“ и се запази доброволното прилагане на „активен фермер“. 

 

По отношение на схемата за дребни земеделски стопани ЕП настоява за фиксиране на единен максимален размер от 1250 евро. 

 

Евродепутатите предлагат 4% от директните плащания да бъдат за млади фермери. Според Председателството обаче това е твърде много и може да доведе до неусвояване на средства. 

 

Относно преходната национална помощ има решение за нейното продължаване. ЕП настоява нивото на финансиране да се задържи на 50% за целия период. Съветът защитава обаче подхода за постепенно намаляване на средствата. 

 

„България отново подчерта важността на преходната национална помощ, неудовлетвореността си от заложеното в Общия подход на Съвета и възможността за нова референтна година, както е предложено от ЕП“, посочват от ресорното министерство в последния си бюлетин за ОСП. 

 

По време на заседанието бе обсъдена и социалната условност на ОСП. Австрия предложи да се засили ролята на Службите за съвети в земеделието, след което ЕК да оцени прилагането до 2026 г. и да се обсъди бъдещото развитие. България и още 12 държави членки подкрепиха документа. 

 

ЕК се опасява обаче, че предложението на Австрия е твърде далеч от искането на ЕП, затова призова Съветът да потърси друг компромис. 

 

Ново обсъждане на ОСП предстои на Съвета на министрите на 22 и 23 март, когато ще се говори за политическата дискусия по трите регламента от реформата, подготовката на Стратегическите планове и диалога с ЕК.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар