Започва борсата за семена в град Добрич

Започва борсата за семена в град Добрич

ХІV Международна б орса за с емена и посадъчен материал ще бъде открита днес от 10 ч. в Спортен комплекс “Простор” в Добрич. Във форума ще се представят над 80 фирми. На откриването днес се очакват представители на Министерството на земеделието и продоволствието, депутати, областни управители, кметове, представители на държавната и местна та власт. 

Посетителите на изложението ще могат да го разгледат непосредствено след откриването му. Според статистиката 85% от миналогодишните изложители отново присъстват на изложението . 

За 14 ч. днес в конферентната зала на СК “Простор” е насрочено обучение за повишаване конкурентоспособността и утвърждаването на пазарни позиции на земеделските производители. Лекцията ще води началникът на Областната служба за съвети в земеделието Маринела Георгиева. По време на форума ще бъдат връчени и наградите на Фондация Рачински - “Селекционер 2007” и “Семепроизводител -2007 “.