Започва изложение за земеделска техника в Русе

Започва изложение за земеделска техника в Русе

Изложението на земеделска и автомобилна техника се провежда в рамките на Дните на на факултет “Механизация на селското стопанство” и факултет “Автотранспортен”  при  Русенския университет “Ангел Кънчев”. Тази година изложението ще се проведе от 18 до 20 май . Организира се от двата факултета, съвместно със Съюза на учените – клон Русе и с подкрепата и съдействието на Област Русе и Община Русе.

Изложението ще бъде открито в 11.00 часа на 18 май 2006 година в двора на Русенския Университет “Ангел Кънчев”.
В Университетския панаир участват вносителите на големите производители – Claas, John Deere, Massey Ferguson, Case, Deutz Fahr, Fendt  и др.  Разширява се и участието на българските фирми. Освен традиционно участващите - Спарки АД, ТИСЕМ АД, Раломекс АД, Хан Кубрат АД, Устрем ООД, Агрокомб АД, Бултрекс ООД, АйСиЕс ООД, Агротехника 97, Метарем ЕООД, Динамика ООД, Булагро АД и др., тази година ще бъдат поканени и ще вземат участие още много други фирми предлагащи мобилна, стационарна, диагностична, ремонтна, малогабаритна, обработваща и спомагателна техника за растениевъдството, животновъдството и обработващата и преработващата промишленост. На изложението ще бъдат представени и различни породи животни и декоративни птици, фирми занимаващи се със семепроизводство и посадъчен материал, фирми за търговия с препарати и средства за растителна защита и др. Очакват се изложители и от чужбина.

Ще бъдат представени мултимедийни презентазии на машините от фирмите участници в изложението и ще се проведат дискусии и срещи със специалисти по земеделие.
Поканени са колежани и ученици от над 40 учебни заведения в Русе и страната – бъдещи студенти на Русенския университет. Лабораториите и учебните зали на факултет “Механизация на селското стопанство” и факултет “Автотранспортен” ще са отворени за всички и гостите ще могат да се запознаят с условията за обучение в Университета. На специално оформен щанд ще се дава информация за кандидат-студентите и за специалностите, по които университетът ще приема студенти за новата учебна година.

По време на изложението на земеделска и автомобилна техника ще бъдат проведени:
• тържествено заседание на Академичния съвет на Русенския университет “А. Кънчев” за удостояване с почетното звание “ Doctor honoris causa на Русенския университет” на г-н ХЕЛМУТ  КЛААС - Председател на управителния съвет и на общото събрание на съдружниците на групата на КЛААС;
• откриване на учебна зала  -  оборудвана от фирмата Claas;
• среща-разговор по въпросите на външната политика на България и присъединяването ни към ЕС с г-н ИВАЙЛО КАЛФИН – Зам. министър-председател и Министър на външните работи;
• среща-разговор по актуални въпроси на земеделието в България с Министъра на земеделието и горите – г-н НИХАТ КАБИЛ;
• семинар на тема “Съвременната земеделска, автомобилна и сервизна техника и предизвикателствата пред обучението на бъдещите специалисти” с участието на фирмите участници в изложението, специалисти, научни работници, студенти, представители на земеделски кооперации и др.