Защо фермерите ще бъдат санкционирани дори при отказ от субсидии?

  • 41
  • 0
  • Новини
Защо фермерите ще бъдат санкционирани дори при отказ от субсидии?

Изискванията в новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която ще започне да се прилага от догодина, ще бъдат повече за стопаните. Земеделците ще трябва да спазват и прилагат редица стандарти и добри практики, за да получат дори базово плащане.

 

Притеснени от по-високите екологични изисквания, фермери започнаха да обмислят варианти за цялостно отказване от европейските субсидии. Оказва се обаче, че това също не е възможност, тъй като дори фермерите, които не желаят да получават европейски субсидии, ще бъдат санкционирани, заради неспазването на дадени практики, част от ОСП.

 

Методиката за това какви ще са санкциите все още се обсъжда. Какво налага подобни глоби и защо фермерите трябва да ги търпят дори при отказ от субсидиране? Отговорът дава зам.-министърът на земеделието Георги Събев.

 

"България е член на ЕС и като такава произхождат задължения към държавата, свързани с поддържане на почвите, водите, околната среда в добро екологичнно състояние. Член 13 от новия регламент всъщност изисква всички фермери да спазват практики, които не вредят на околната среда, т.е не унищожават природни ресурси, независимо дали са кандидатствали или не, тъй като целта на ОСП е да намали негативните ефекти от човешката дейност върху околната среда и разбира се, да запазим природните ресурси.


Екосхемите са нов механизъм, по който ще се прилага подпомагане чрез ОСП. Аз разбирам притесненията на различните сектори. Такива притеснения има не само в България, а и в другите държави членки. Разбира се, има и период на толеранс. Първите две години, в които ще се прилагат екологичните схеми, ще се толерира и 20% от финансовия ресурс да бъде заделен за екологични схеми, а не както се изисква за целия програмен период 25%, което разбира се до края на 2027 г. тази разлика ще трябва да бъде компенсирана", обясни Георги Събев.

 

Вижте повече във видеото.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар