Земеделците са притеснени от кратките срокове за проекти по мярка 121 на ПРСР 2007-2013

  • 2248
  • 0
  • Новини
Земеделците са притеснени от кратките срокове за проекти по мярка 121 на ПРСР 2007-2013

Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) в блиц интервю за Фермер.БГ относно извънредния прием на проекти за земеделска техника по мярка 121 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г:


Г-н Тодоров, как земеделската общност прие новината за ново отваряне на мярка 121 от ПРСР 2007-2013?

Определено новината не беше очаквана, стана доста инцидентно. Имам предвид и като решение на Земеделското министерство, тъй като стана ясно, че ще останат неусвоени пари.
 

Имате ли някакви притеснения относно приема и че той ще се случи по старата Наредба за 121-ва мярка?

Притеснението е само в сроковете – а именно дали ще могат да се изпълнят добре проектите. Защото дефакто се дава много кратък срок за изпълнение. Не сме сигурни до колко търговците на техника имат възможност да доставят толкова бързо машините, от една страна. Освен това не знаем дали ще има възможност за финансиране, дали са подсигурили финансиране в такъв кратък период, дали ще може да се финансират одобрените проекти. Тъй като се очаква отново да има повече подадени проекти отколкото е бюджетът, според мен трябва да се направи така, че ако се изпълнят проекти в срок, да може по някакъв начин бързо да се усвоят пари към други проекти. Може би трябва да се одобрят с около 10% повече проекти отколкото има пари, тоест да се направи наддоговаряне както винаги досега е имало практика.

 

Предвид, че ще важат старите правила, ще действа ли критерият за време на подаване?

Да, ще важи, което ще създаде голяма истерия. До колкото чувам в пространството се разпространява слух, че само това ще бъде критерият и че няма да се прилагат другите критерии. Важно е да кажем, че ще се прилагат критериите, които важат за старата наредба със съответните точки. Не знам кой къде какво се е изказал, обаче хората остават с впечатление, че едва ли не единственият критерий за одобрение ще бъде времето на подаване. Това не е така!

 

Фактически сега може ли с тези проекти, които са подготвени по мярка 4.1 за земеделската техника, така окомплектовани, да се подадат или трябва да се правят някакви промени в тях?

При всички положения трябва да се правят промени, има доста различни неща.

 

Но реално има ли възможност други проекти освен тези, които вече са готови по 4.1 да бъдат подадени?

Въпрос на организация! Ако могат бързо да се организират бенефициентите да направят новите проекти, имат шанс.

 

Мислите ли, че по някакъв начин този извънреден прием може да забави ранкинга на новите проекти по мерки 4.1 и 6.1?

По-скоро не!


НАРЕДБА№ 8 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ПО МЯРКА 121 на ПРСР 2007-2013© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!