Земеделските производители вече ще се осигуряват на 240 лв

Земеделските производители вече ще се осигуряват на 240 лв

Депутатите окончателно приеха Закона за държавното обществено осигуряване, според който земеделските производители ще се осигуряват на почти четворно по-голяма сума. Досега те се осигуряваха върху 65 лева, но от януари 2010 г. сумата ще скочи на 240 лева, което автоматично обрича на загуба много дребни и средни земеделски производители.

Според земеделци и представители на Осигурителни каси при прмахването на облекченото данъчно осигуряване тези производители и семействата им ще бъдат лишени от доходи – възможно е много от тях да преминат в „сивия сектор”, за да запазят стопанствата си.

Във връзка с отпадането на данъчните облекчения за фермерите, от които те се възползваха до момента, Фермер.БГ потърси коментар от Министерство на земеделието и храните. На въпрос „Няма ли отпадането на данъчните облекчения за фермерите да засегне най-вече средните и дребните производители, чиито интереси са водещи в програмата на МЗХ до 2013?” от ресорното ведомство отговарят, че на практика отпадането на данъчните преференции се компенсира чрез значителен като обем финансов ресурс от ЕС. Тук експертите визират „държавните помощи под формата на субсидии, минималните помощи и помощи за неблагоприатни природо-климатични условия, подпомагането по Програмата за развитие на селските райони, както и от директни плащания на площ и национални доплащания към тях.

В същото време обаче е трудно тези възможности да се приемат като компенсатор отпадането на данъчните облекчения. Това е така, защото средствата от помощите, които предоставя Европейският съюз, бавно и трудно достигат до земеделските производители. Примерите за това не са един или два – забавено разглеждане на проектите по ПРСР, забавено изплащане на парите по вече подписани договори по програмата, забавянето и орязването на директните плащания на площ и националните доплащания към тях...

На въпрос „Как МЗХ смята да компенсира фермерите по отношение на нарасналата данъчна тежест?” от ведомството заявяват, че данъчното облекчение по чл. 179 от ЗКПО за земеделските производители ще бъде запазено. За пореден път посочват възможностите за финансиране на сектора, които дава Европейският съюз. 70 милиона лева за акциза на горивата за земеделците пък ще се изплащат с националните доплащания за 2010 година, посочват още като компенсация управляващите.

източник: Фермер.БГ