Животновъди, вижте новите правила за обвързано подпомагане за Кампания 2023

  • 16
  • 0
  • Новини
Животновъди, вижте новите правила за обвързано подпомагане за Кампания 2023

На прага на Кампания 2023 за директни плащания, с която се слага начало на новите правила за подпомагане за следващите пет години, животновъдите трябва да са наясно какви са основните изисквания по интервенциите за Обвързано с производството подпомагане на доходите.

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

Те бяха представени по време на информационната кампания на Министерството на земеделието относно Стратегическия план за земеделие 2023-2027.

Общи условия за всички интервенции

 

•    Животните трябва да са заведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, а стопанството – в системата за контрол и мониторинг на суровото мляко, когато се кандидатства по интервенциите за мляко;
•    Животните се задържат най-малко 80 дни след последния ден за подаване на заявленията;
•    Животни се заменят с други, също отговарящи на изискванията, към последния ден за подаване на заявления. Замяната е до 20 дни от събитието, което я е наложило, като стопаните уведомяват Разплащателната агенция до 7 работни дни, следващи деня на фактическата замяна;
•    Финансовата помощ се отпуска на глава допустимо за подпомагане животно;
•    Прилага се модулация на ставките за подпомагане – завишено подпомагане за първите 150 за Едър рогат добитък (ЕРД) и 300 за Дребни преживни животни (ДПЖ). Изключения се правят за интервенциите в планински райони.

Млечни крави

 

•    Заявените за подпомагане животни са на възраст от 22 месеца до 10 години;
•    Могат да бъдат заявени 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“;
•    Реализaцията на пазара се доказва с 1500 кг мляко за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологично направление и с 2000 кг мляко за животните в останалите стопанства;
•    Допустима е реализация на фуражно мляко.

Млечни крави, включени в развъдни програми

 

•    Заявените за подпомагане животни са на възраст от 22 месеца до 10 години;
•    Заявяват се 20 или повече млечни крави от една порода, включени в развъдни програми с предназначение за мляко;
•    Реализaцията на пазара се доказва с 2000 кг за животните биологично производство и с 4000 кг мляко за конвенционалните животни;
•    Допуска се реализация на фуражно мляко.

Месодайни крави

 

•    Заявените за подпомагане животни са на възраст от 22 месеца до 13 години;
•    Заявяват се 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“
•    Реализацията на пазара се доказва с 0,3 говеда за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

Месодайни крави, включени в развъдни програми

 

•    Заявените за подпомагане животни са на възраст от 22 месеца до 13 години;
•    Заявяват се 20 или повече месодайни крави от една порода, включени в развъдни програми с предназначение за производство на месо;
•    Реализацията се доказва с 0,4 говеда за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

Говеда в планински райони

 

•    Заявените за подпомагане животни са на възраст от 22 месеца до 13 години;
•    Заявяват се от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и стопанствата са в планински райони;
•    Не се изисква реализация на пазара.

Крави от застрашени от изчезване породи

 

•    Животни трябва да са на възраст над 22 месеца;
•    Заявяват се 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода;
•    Реализацията на пазара се доказва с 2000 кг мляко или млечни продукти в еквивалент мляко или с 0,25 говеда за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства за реализация.

Биволи

 

•    Животните трябва да са на възраст от 36 месеца до 18 години;
•    Заявяват се 10 или повече женски биволи;
•    Реализацията на пазара се доказва с мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко.

Овце и кози, включени в развъдни програми

 

•    Овцете трябва да са на възраст от 12 до 84 месеца, а козите – до 108 месеца;
•    Заявяват се 50 или повече овце-майки от една порода, включени в развъдни програми, и/или 20 или повече кози-майки от една порода, включени в развъдни програми;
•    Реализацията на пазара се доказва със 100 кг мляко за овца-майка и 250 кг мляко за коза-майка при млечните породи и с най-малко едно агне/яре, родени в стопанството, при месодайните породи.

Овце и кози в планински райони

 

•    Овцете трябва да са на възраст от 12 до 84 месеца, а козите – до 108 месеца;
•    Заявяват се от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони;
•    Не се изисква реализация на пазара.

Овце и кози от застрашени от изчезване породи

 

•    Овцете трябва да са на възраст от 12 до 84 месеца, а козите – до 108 месеца;
•    Заявяват се 50 или повече овце-майки от една застрашена от изчезване порода, включени в развъдни програми, и/или 20 или повече кози-майки от една застрашена от изчезване порода, включени в развъдни програми;
•    Реализацията се доказва с мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг мляко, или с 0,20 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства.

 

В одобрения от ЕК Стратегически план за земеделие са определени минимални, максимални и планирани ставки за всяка интервенция за периода 2023-2027. Събрахме в таблица само планираните за 2023 г., на базата на които е определен и бюджетът за всяка интервенция.

Интервенция

Планирана ставка за Кампания 2023

Млечни крави

156.95 евро до 150 бр.

125.56 евро над 150 бр.

Млечни крави, включени в развъдни програми

219.95 евро до 150 бр.

175.96 евро над 150 бр.

Месодайни крави

127.11 евро до 150 бр.

101.68 евро над 150 бр.

Месодайни крави, включени в развъдни програми

187.12 евро до 150 бр.

149.69 евро над 150 бр.

Говеда в планински райони

141.78 евро без модулация

Крави от застрашени от изчезване породи

84.57 евро до 150 бр.

67.66 евро над 150 бр.

Биволи

206.91 евро до 150 бр.

165.53 евро над 150 бр.

Овце и кози, включени в развъдни програми

43.04 евро до 300 бр.

34.43 евро над 300 бр.

Овце и кози от застрашени от изчезване породи

24.50 евро до 300 бр.

19.60 евро над 300 бр.

Овце и кози в планински райони

21.29 евро без модулация

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар