Зърнокомбайн CASE IH навлезе първи в опасните полета след снарядите до Петолъчката

  • 691
  • 0
  • Новини
Зърнокомбайн CASE IH навлезе първи в опасните полета след снарядите до Петолъчката

Зърнокомбайн CASE IH навлезе първи в полетата с ечемик, на 1 км. от взривените складове на Берета Трейдинг, до Петолъчката.

 

Стопаните наоколо бяха уверени от земеделския министър Мирослав Найденов, че мястото е проверено и няма снаряди, и че жътвата може да започне.


29-годишния Димитър Събев, зажъна точно в 15,30 ч. първия блок ечемик, освободен от боеприпаси, собственост на фирма „МУРРА"2002 Лозенец. Заедно с него в кабината е Тодор Железов, началник на Общ.служба „Земеделие" Стралджа. Минути преди машините да навлязат в нивата стопаните получиха инструктаж за евентуална „среща" с пропуснати боеприпаси или части от тях, разпознаването им и забрана за докосване.


Днес в нивите с достъп ще влязат и комбайните на кооперациите „Начало 93" и „Съгласие" Стралджа.

 

Областния управител Димитър Иванов и директора на Обл.дирекция „ на МВР Генчо Иванов днес на среща с кмета на община Стралджа Митко Андонов изясниха създаването на необходимата организация за обозначаване на прочистените и безопасни маршрути и възможности за влизане на селскостопанска техника в тях.

 

На базата на писмо от полковник Иван Сяров, ръководител на операция „Чист хоризонт" г-н Иванов информира общината , че към 26 юни в 11 масива по КВС на землището на Лозенец и на Стралджа , нанесени на ортофотокарта , са извършени мероприятия по цялостна проверка за наличие на невзривени боеприпаси и взривени остатъци от тях на повърхността на имота. Което на практика означава, че същите са свободни за достъп и обработка, тъй като не съществува опасност за собствениците, арендатори, ползватели, наематели.

 

В тази връзка след предварително уведомяване и съгласуване с ОД на МВР Ямбол , в присъствието на представители на РУ"полиция", РС РБЗН, Разплащателна агенция, ОД"Земеделие", ОбС"земеделие" и „Берета трейдинг" заедно със земеделските стопани , които обработват земя в 3 км. зона на взрива г-н Андонов проведе съвещание за предприемане необходимите действия за обозначаване на прочистените райони и указание на безопасните маршрути.

 

Веднага бяха уточнени масивите в които могат да влязат комбайните за жътва като първите които ще зажънат ще бъдат представителите на МУРРА 2002. Заповед на директора на ОД „Земеделие" уточнява екипите с представители на ОбС „Земеделие", ОД"Земеделие" и „Берета трейдинг" ще определя средния добив на зърното извън 3 км. зона и ще констатира евентуално пропаднали площи. Всички стопани получиха инструктаж за безопасност от съответните представители на специализираните органи.


Актуализирането на ортофотокартата ще става всяка седмица, както и достъпът до новоосвободените за достъп райони. Областният управител ще издава съответната заповед за влизане в тези масиви. Всички стопани на обработваемите земи в района ще поддържат връзка с тактическия и оперативен център по телефона и чрез Тодор Железов, нач. на Общ.служба „Земеделие" Стралджа