Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 0 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 1 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 2 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 3 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 4 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 5 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 6 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 7 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 8 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 9 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 10 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 11 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 12 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 13 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 14 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 15 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 16 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 17 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 18 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 19 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 20 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 21 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 22 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 23 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 24 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 25 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 26 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 27 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 28 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 29 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 30 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 31 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 32 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 33 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 34 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 35 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 36 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 37 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 38 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 39 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 40 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 41 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 42 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 43 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 44 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 45 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 46 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 47 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 48 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 49 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 0 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 1 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 2 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 3 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 4 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 5 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 6 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 7 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 8 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 9 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 10 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 11 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 12 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 13 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 14 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 15 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 16 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 17 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 18 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 19 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 20 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 21 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 22 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 23 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 24 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 25 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 26 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 27 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 28 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 29 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 30 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 31 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 32 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 33 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 34 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 35 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 36 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 37 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 38 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 39 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 40 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 41 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 42 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 43 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 44 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 45 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 46 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 47 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 48 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина 49 - Трактор БГ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Модел Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина
 • Година 2021

Номер на обявата: 82947

AVANT 225 - мултифункционална компактна машина за почистване, комунална дейност, озеленяване и поддръжка на терени.
Машина за почистване на тротоари, паркове, алеи, пешеходни пространства - ниско тегло, не чупи настилката!


Идеалната машина за косене, чистене на сняг, паркове, дворове, учреждения, общини, голф игрища, хотели, комплекси, частни домове.


Огромен набор на прикачен инвентар за всички дейности, лесно управление, ниски разходи.

 
Цената е за базов модел AVANT 225 със затворена кабина  + гребло за сняг 1200мм , цена без ддс


www.avant.bg 

Финландски къщи ЕООД
София град
Покажи на картата
В Трактор.БГ
повече от 5 години!
Запитване към продавача
Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина
Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина
Цена: 29900 лв.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Модел: Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 със снегорин и кабина
 • Година: 2021

AVANT 225 - мултифункционална компактна машина за почистване, комунална дейност, озеленяване и поддръжка на терени.
Машина за почистване на тротоари, паркове, алеи, пешеходни пространства - ниско тегло, не чупи настилката!


Идеалната машина за косене, чистене на сняг, паркове, дворове, учреждения, общини, голф игрища, хотели, комплекси, частни домове.


Огромен набор на прикачен инвентар за всички дейности, лесно управление, ниски разходи.

 
Цената е за базов модел AVANT 225 със затворена кабина  + гребло за сняг 1200мм , цена без ддс


www.avant.bg 


КОНТАКТИ
Финландски къщи ЕООД
Финландски къщи ЕООД
Град: София
Адрес: София
Телефон: +359-898731955
Сайт: www.avant.bg