Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 0 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 1 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 2 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 3 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 4 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 5 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 6 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 7 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 8 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 9 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 10 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 11 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 12 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 13 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 14 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 15 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 16 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 17 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 18 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 19 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 20 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 21 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 22 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 23 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 24 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 25 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 26 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 27 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 28 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 29 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 30 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 31 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 32 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 33 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 34 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 35 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 36 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 37 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 38 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 39 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 40 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 41 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 42 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 43 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 44 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 45 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 46 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 47 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 48 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 49 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 50 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 51 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 52 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 53 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 54 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 55 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 56 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 57 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 58 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 59 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 60 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 61 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 62 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 0 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 1 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 2 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 3 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 4 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 5 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 6 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 7 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 8 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 9 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 10 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 11 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 12 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 13 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 14 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 15 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 16 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 17 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 18 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 19 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 20 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 21 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 22 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 23 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 24 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 25 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 26 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 27 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 28 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 29 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 30 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 31 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 32 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 33 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 34 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 35 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 36 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 37 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 38 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 39 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 40 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 41 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 42 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 43 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 44 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 45 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 46 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 47 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 48 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 49 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 50 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 51 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 52 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 53 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 54 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 55 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 56 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 57 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 58 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 59 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 60 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 61 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225 62 - Трактор БГ
Цена: 28900 лв.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Модел Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225
 • Година 2023

Номер на обявата: 82947

AVANT 225 - мултифункционална компактна машина за почистване, комунална дейност, озеленяване и поддръжка на терени.
Машина за почистване на тротоари, паркове, алеи, пешеходни пространства - ниско тегло, не чупи настилката!


Идеалната машина за косене, чистене на сняг, паркове, дворове, учреждения, общини, голф игрища, хотели, комплекси, частни домове.


Огромен набор на прикачен инвентар за всички дейности, лесно управление, ниски разходи.

 
Цената е за базов модел AVANT 225


www.avant.bg 

Финландски къщи ЕООД
София град
Покажи на картата
В Трактор.БГ
повече от 8 години!
Запитване към продавача
дeвет сeдем Четири двe трu
Мултифункционална комунална машина AVANT 225
Мултифункционална комунална машина AVANT 225 - Трактор БГ
Цена: 28900 лв.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Модел: Техника за почистване Мултифункционална комунална машина AVANT 225
 • Година: 2023

AVANT 225 - мултифункционална компактна машина за почистване, комунална дейност, озеленяване и поддръжка на терени.
Машина за почистване на тротоари, паркове, алеи, пешеходни пространства - ниско тегло, не чупи настилката!


Идеалната машина за косене, чистене на сняг, паркове, дворове, учреждения, общини, голф игрища, хотели, комплекси, частни домове.


Огромен набор на прикачен инвентар за всички дейности, лесно управление, ниски разходи.

 
Цената е за базов модел AVANT 225


www.avant.bg 


КОНТАКТИ
Финландски къщи ЕООД
Финландски къщи ЕООД
Град: София
Адрес: София
Телефон: +359-898731955
Сайт: www.avant.bg