Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 0 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 1 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 2 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 3 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 4 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 5 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 6 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 7 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 8 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 9 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 10 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 11 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 12 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 13 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 14 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 15 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 16 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 17 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 18 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 19 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 20 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 21 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 22 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 23 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 24 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 25 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 26 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 27 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 28 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 29 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 30 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 31 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 32 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 33 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 34 - Трактор БГ
Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 35 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 0 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 1 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 2 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 3 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 4 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 5 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 6 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 7 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 8 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 9 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 10 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 11 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 12 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 13 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 14 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 15 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 16 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 17 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 18 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 19 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 20 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 21 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 22 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 23 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 24 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 25 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 26 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 27 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 28 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 29 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 30 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 31 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 32 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 33 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 34 - Трактор БГ
 • Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m 35 - Трактор БГ
Цена: Обади се за директна оферта
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка Други хедери
 • Модел Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m
 • Година 2022
 • типРапично приспособление

Номер на обявата: 99474

Стрипер Хедер "Славянка" УАС - Налични. 
Бърза доставка!

Предназначение:

Стрипер Хедера „Славянка“ разполага с два ротора и е предназначен за
събиране на зърнени култури: пшеница, ечемик, ръж, тритикале, сорго,
овес, ориз и фуражни и лечебни растения: люцерна, детелина, лен,
еспарзета и др.

Дизайн:
Двата ротора са снабдени с девет реда „гребени“ за прибиране на зърното.
Те се въртят в противоположни посоки, за да създадат вакуумен ефект за
изравняване на стъблата в областта на изрязване. Шнекът е снабден с
приплъзващ съединител, за да се предотврати повреда в случай на
запушване или блокиране. Работната площ на роторите и шнека е покрита
с корпус, за да се предотврати загубата на зърно. Работните части на
роторите и шнековете се задвижват от карданен вал и верижни
задвижвания. Хедерите могат да се монтират не само на нови, но и на
стари комбайни, за да увеличат производителността си с 1,5-2 пъти.

Ползи:
Имат висока производителност и по-бърза работна скорост, което
значително намалява времето за събиране на реколтата. Прибират зърното
със скорост до 9 км / ч. Производителността за 1 час е 35-50 дка/ ч.
Процесът на жътва води до 40% и повече намаляване на разхода на гориво
за един тон зърно.

Стрипер Хедерите „Славянка“ ефективно прибират реколтата от полета с
полегнали растения и слабо зърно (ечемик). Могат да жънат и зърно с
нормалнa зрялост.

Също така имат минимално механично въздействие върху зърното, което
намалява количеството на увреденото зърно. Високата чистота на зърното
в бункера намалява оперативните разходи за по-нататъшна обработка.
Малкият брой на износени части намалява оперативните разходи.
Разполагат с опростен дизайн и контрол, няма специални настройки и
настройка при работа на място. Имат високо дълголетие и надеждност.
За жътва на сорго е нужно да се сменят "гребените", което отнема около 2 часа, не е нужно закупуването на нов хедер. За жътва на ориз не се сменят "гребените".
ПОСТОЯННИ ОБОРОТИ НА ДВАТА БАРАБАНА НЕЗАВИСИМО ОТ СКОРОСТТА НА КОМБАЙНА!
С ВЕРИЖНО ЗАДВИЖВАНЕ!
Брой обслужващи служители - 1.
Работни ширини: 5м, 6м, 7м и 9м.


Машината за събиране на реколтата се комбинира със следните
комбайни:

Славянка 5м: Niva SK-5M, Enisey -1200/1200-1NM/950/960 

Славянка 6м: ACROS-530/560/580, CASE-2366,CLAAS MEDION-310,
VECTOR-410, PALESSE GS812, ESSIL КЗС-740, SAMPO 3085L,
NEW HOLLAND ТС 5.90, FORTSCHRITT E-517, LAVERDA 21.50LXE,
Yenisey-1200-1NM/950/960.

Славянка 7м: ACROS-530/550/560/580/585/590+/595+, CASE-
2388/7088/8120, CLAAS MEGA 350/360, CLAAS DOMINATOR 218,
CLAAS LEXION 460/540, CLAAS TUCANO 320/450, NEW HOLLAND
СS6090/CSX7050/CSX7080/CR9080, JOHN DERE 9500/9600/9560STS-
9880STS/W650/S660/T660/Т670, VECTOR-410, PALESSE GS10/GS12,
FORTSCHRITT E-517, MASSEY FERGUSON 7256, CHALLENGER
660/670/680, Don 1500А/Б, Slavutich KZS-9-1, Skif-230A.
По индивидуална поръчка всички работни ширини могат да се агрегират с всички марки комбайни!                                                                                                                                                                       www.slavyankauas.bg
 
FARMORGANIX BULGARIA
София град
Покажи на картата
В Трактор.БГ
повече от 5 години!
Запитване към продавача
Осем Девет Пeт Чeтири седем
Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m
Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m - Трактор БГ
Цена: Запитване

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка: Други хедери
 • Модел: Хедери за жътва Стрипер Хедери Slavyanka UAS С ДВА БАРАБАНА - НАЛИЧНИ 5, 6, 7 и 9 m
 • Година: 2022
 • тип: Рапично приспособление

Стрипер Хедер "Славянка" УАС - Налични. 
Бърза доставка!

Предназначение:

Стрипер Хедера „Славянка“ разполага с два ротора и е предназначен за
събиране на зърнени култури: пшеница, ечемик, ръж, тритикале, сорго,
овес, ориз и фуражни и лечебни растения: люцерна, детелина, лен,
еспарзета и др.

Дизайн:
Двата ротора са снабдени с девет реда „гребени“ за прибиране на зърното.
Те се въртят в противоположни посоки, за да създадат вакуумен ефект за
изравняване на стъблата в областта на изрязване. Шнекът е снабден с
приплъзващ съединител, за да се предотврати повреда в случай на
запушване или блокиране. Работната площ на роторите и шнека е покрита
с корпус, за да се предотврати загубата на зърно. Работните части на
роторите и шнековете се задвижват от карданен вал и верижни
задвижвания. Хедерите могат да се монтират не само на нови, но и на
стари комбайни, за да увеличат производителността си с 1,5-2 пъти.

Ползи:
Имат висока производителност и по-бърза работна скорост, което
значително намалява времето за събиране на реколтата. Прибират зърното
със скорост до 9 км / ч. Производителността за 1 час е 35-50 дка/ ч.
Процесът на жътва води до 40% и повече намаляване на разхода на гориво
за един тон зърно.

Стрипер Хедерите „Славянка“ ефективно прибират реколтата от полета с
полегнали растения и слабо зърно (ечемик). Могат да жънат и зърно с
нормалнa зрялост.

Също така имат минимално механично въздействие върху зърното, което
намалява количеството на увреденото зърно. Високата чистота на зърното
в бункера намалява оперативните разходи за по-нататъшна обработка.
Малкият брой на износени части намалява оперативните разходи.
Разполагат с опростен дизайн и контрол, няма специални настройки и
настройка при работа на място. Имат високо дълголетие и надеждност.
За жътва на сорго е нужно да се сменят "гребените", което отнема около 2 часа, не е нужно закупуването на нов хедер. За жътва на ориз не се сменят "гребените".
ПОСТОЯННИ ОБОРОТИ НА ДВАТА БАРАБАНА НЕЗАВИСИМО ОТ СКОРОСТТА НА КОМБАЙНА!
С ВЕРИЖНО ЗАДВИЖВАНЕ!
Брой обслужващи служители - 1.
Работни ширини: 5м, 6м, 7м и 9м.


Машината за събиране на реколтата се комбинира със следните
комбайни:

Славянка 5м: Niva SK-5M, Enisey -1200/1200-1NM/950/960 

Славянка 6м: ACROS-530/560/580, CASE-2366,CLAAS MEDION-310,
VECTOR-410, PALESSE GS812, ESSIL КЗС-740, SAMPO 3085L,
NEW HOLLAND ТС 5.90, FORTSCHRITT E-517, LAVERDA 21.50LXE,
Yenisey-1200-1NM/950/960.

Славянка 7м: ACROS-530/550/560/580/585/590+/595+, CASE-
2388/7088/8120, CLAAS MEGA 350/360, CLAAS DOMINATOR 218,
CLAAS LEXION 460/540, CLAAS TUCANO 320/450, NEW HOLLAND
СS6090/CSX7050/CSX7080/CR9080, JOHN DERE 9500/9600/9560STS-
9880STS/W650/S660/T660/Т670, VECTOR-410, PALESSE GS10/GS12,
FORTSCHRITT E-517, MASSEY FERGUSON 7256, CHALLENGER
660/670/680, Don 1500А/Б, Slavutich KZS-9-1, Skif-230A.
По индивидуална поръчка всички работни ширини могат да се агрегират с всички марки комбайни!                                                                                                                                                                       www.slavyankauas.bg
 

КОНТАКТИ
FARMORGANIX BULGARIA
FARMORGANIX BULGARIA
Град: София
Адрес: София
Телефон: +359-879690322
Телефон: +359-878289598
Сайт: http://www.slavyankauas.bg/