Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 0 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 1 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 2 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 3 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 4 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 5 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 6 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 7 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 8 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 9 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 10 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 11 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 12 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 13 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 14 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 15 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 16 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 17 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 18 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 19 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 20 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 21 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 22 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 23 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 24 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 25 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 26 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 27 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 28 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 29 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 30 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 31 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 32 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 33 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 34 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 35 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 36 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 37 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 38 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 39 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 40 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 41 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 42 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 43 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 44 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 45 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 46 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 47 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 48 - Трактор БГ
Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 49 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 0 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 1 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 2 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 3 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 4 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 5 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 6 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 7 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 8 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 9 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 10 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 11 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 12 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 13 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 14 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 15 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 16 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 17 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 18 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 19 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 20 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 21 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 22 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 23 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 24 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 25 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 26 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 27 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 28 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 29 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 30 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 31 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 32 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 33 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 34 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 35 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 36 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 37 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 38 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 39 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 40 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 41 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 42 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 43 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 44 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 45 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 46 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 47 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 48 - Трактор БГ
 • Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване 49 - Трактор БГ
Цена: Обади се за директна оферта
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка Внос
 • Модел Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване
 • Година 2022

Номер на обявата: 131101

Мобилни семепочистващи машини с капацитет от 1,2 т.час и 2,4 т.час

Комбинираната машина разполага с аспирация, ситова част и триор + вградена обеззаразяваща машина. Обслужва се от двама, трима човека.

Обеззаразяването е прецизно чрез кантар и електронно управление до милиграм, с което се пести препарат!!

Има и регулиране на чистотата на семето!!
1. Семепочистваща-обеззаразяваща машина 1т
Производителност 1000кг. /час.

Тип: прикачна / мобилна

Тегло: 875 кг.

Дължина: 420см.

Широчина: 165см

Височина: 320см

Oбеззаразителен механизъм: 1 брой

Шнек за захранване: 1 брой

Аспирация: вентилаторна

Кантар с противотежест за обеззаразителния механизъм: 1 брой

Командно табло с електронен дозатор за обеззаразяване 1 брой

2. Семепочистваща-обеззаразяваща машина 2т.

Производителност до 2500кг. /час.

Тип: прикачна / мобилна

Дължина: 535см.

Широчина: 162см.

Височина: 315см.

Производителност - капацитет: до 2500кг. /час.

Шнек за захранване: 1 брой

Шнек отвеждащ: 1 брой

Аспирация: вентилаторна

Сита тръскащи: 2 броя

Триор цилиндричен с два броя сита: 1 брой

Кантар с противотежест за обеззаразителния механизъм: 1 брой

Командно табло с електронен дозатор за обеззаразяване 1 брой
www.nimaagro.com
В Трактор.БГ
повече от 1 годнa!
Запитване към продавача
шест Седем пeт Шест Шeст
ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване
ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване - Трактор БГ
Цена: Запитване

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка: Внос
 • Модел: Обработка на зърно ТРИОР-Семепочистваща мобилна машина с обеззаразяване
 • Година: 2022

Мобилни семепочистващи машини с капацитет от 1,2 т.час и 2,4 т.час

Комбинираната машина разполага с аспирация, ситова част и триор + вградена обеззаразяваща машина. Обслужва се от двама, трима човека.

Обеззаразяването е прецизно чрез кантар и електронно управление до милиграм, с което се пести препарат!!

Има и регулиране на чистотата на семето!!
1. Семепочистваща-обеззаразяваща машина 1т
Производителност 1000кг. /час.

Тип: прикачна / мобилна

Тегло: 875 кг.

Дължина: 420см.

Широчина: 165см

Височина: 320см

Oбеззаразителен механизъм: 1 брой

Шнек за захранване: 1 брой

Аспирация: вентилаторна

Кантар с противотежест за обеззаразителния механизъм: 1 брой

Командно табло с електронен дозатор за обеззаразяване 1 брой

2. Семепочистваща-обеззаразяваща машина 2т.

Производителност до 2500кг. /час.

Тип: прикачна / мобилна

Дължина: 535см.

Широчина: 162см.

Височина: 315см.

Производителност - капацитет: до 2500кг. /час.

Шнек за захранване: 1 брой

Шнек отвеждащ: 1 брой

Аспирация: вентилаторна

Сита тръскащи: 2 броя

Триор цилиндричен с два броя сита: 1 брой

Кантар с противотежест за обеззаразителния механизъм: 1 брой

Командно табло с електронен дозатор за обеззаразяване 1 брой

КОНТАКТИ
www.nimaagro.com
www.nimaagro.com
Град: с. Труд
Адрес: с.Труд Карловско Шосе 55
Телефон: +359-895445942
Телефон: +359-899650510
Телефон: +359-895650620
Сайт: https://www.nimaagro.com/