Информация за контакти:
Град: София град
Населено място: София
Адрес: гр.София, ж.к.Надежда II, бл.239, вх.А, ап.19