Информация за контакти:
Град: Сливен
Населено място: Sliven
Адрес: Сливен, Банско шосе 13А
Телефон: 0882301401
Сайт: www.cario.bg