Информация за контакти:
Град: Бургас
Населено място: село Золница
Адрес: Ямбол
Земеделски производител от 2012г.