Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: с. Червенци
Адрес: с. Червенци
Телефон: 0896694069