Орудица 2000 ООД Информация за контакти:
Град: Ямбол
Населено място: гр.Елхово
Адрес: гр.Елхово
Телефон: 047888132
Телефон: 0888787952

Дейността на "ОРУДИЦА 2000" ООД, гр.Елховоe свързана с металолеене, производство на водопроводна арматура и селскостопански прикачен инвентар.

"ОРУДИЦА-2000" ООД гр. Елхово е известена и утвърдена на българския пазар, като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснабдяване и напоителни системи.

В дружеството е внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 , Сертификат № QS - 5019 HH на "GL".

                Произвеждани продукти:

 1. Чугунени отливки - фасонни части и водопроводна арматура - жиба, фланцови съединения, скоби водовземни, чугунени фланци, капаци шахтови, скари шахтови, охранителни гърнета за спирателен кран и др.

   

 2. Стоманени фланци и изделия за водопроводи.

   

 3. Хидравлични и прикачни валяци, както и инвентар за селскостопански машини и резервни части за тях.

   

 4. Култиватори навесни за слята обработка.

   

 5. Дискова торсионна навесна брана.

   

 6. Продълбочители.

   

 7. Раздробители

 

Дружеството е разположено на две производствени площадки с обща площ 20.2 декара и е на входната пътна артерия на града от гр. Ямбол и международния път, свързващ Елхово с контролно-пропусквателния пункт Лесово - Хамзабейли, Турция.

Брана дискова торсионна навесна

Брана дискова торсионна навесна БДТН е предназначена за дисковане на полета или предсеитбена обработка, дисковане на угари с цел раздробяване на буци и подравняване на полето, дисковане на площи с цел подобряване аерацията на почвата и почистване от къртичини на дълбочина до 12 сm. Същата притежава голяма функционална надеждност, дори при наличието на голямо количество плевели или други растителни остатъци и висока производителност.

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Култиватори навесни за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см., предимно при почвообработки предшестващи сеитба на терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 3.4 и 4.0

Култиватори навесни за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см., предимно при почвообработки предшестващи сеитба на терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 4.6 и 5.4

Култиватори навесни за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см., предимно при почвообработки предшестващи сеитба на терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Прикачни валяци

Тракторните валяци се използват в селското стопанство преди и след всяка сеитба предимно за раздробяване на едрите почвени отломъци от предшестващата сеитбата почвообработка.

Хидравлични валяци

Тракторните валяци се използват в селското стопанство преди и след всяка сеитба предимно за раздробяване на едрите почвени отломъци от предшестващата сеитбата почвообработка. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и уплътняване на почвения слой след сеитбата.

За валиране на почвата

Валирането е процедура, която грижовният стопанин може да приложи за опазването на семената и чрез нея практически да подготви процеса на покълването. Големият брой проведени експерименти доказват увеличаването на добивите при използване на валирането. Колкото по-неравна и груба е повърхността на земята, толкова по-положителен е ефектът от валирането.

Продълбочители

От всички производствени процеси и операции в технологичния комплекс на отглеждане на земеделски култури, продълбочаването на почвата оказва най-голямо и непосредствено влияние върху водния й режим. Като изменя строежа и структурата на почвата, обработката създава различни условия за поемане и задържане на водата от валежите, за нейното стичане по повърхността или проникване в дълбочина, за нейното изпаряване или съхраняване, т.е. за увеличаване или намаляване на продуктивната влага в почвата. Продълбочителят е земеделски инвентар, който е в състояние да възстанови структурата на почвата с компактно разрохкване и отводняване на почвения слой.

Раздробители

Раздробителят за стебла ОРУДИЦА е ефективно решение за справяне с растителните остатъци след жътва.Чрез него се извършва насичане на стеблата на различни селскостопански култури, като слънчоглед, царевица, рапица, зеленчуци, тютюневи насаждения и памук и др. По този начин се наситняват растителните остатъци на равномерен слой върху почвата, което води до ускоряване на гниещите процеси и естествено наторяване. Това предпазва почвата от разрушителното действие на дъждовните капки, намалява повърхностния воден отток и увеличава попиването на дъждовните води в почвата, предпазва я от изсушаване и способства за запазване на органичното вещество в нея.