Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Варна
Адрес: Варна
Сайт: www.albenta.bg
Търговия с резервни части.