Директните плащания=стабилни доходи или как Германия разработва Стратегически план

Директните плащания=стабилни доходи или как Германия разработва Стратегически план

Германия не трябва да рискува да стигне до 1 януари 2023 г. без Стратегически план и следователно без основание за извършване на плащания към фермерите. Това заяви германският министър на земеделието Юлия Кльокнер в писма до ресорните министри и законодателите в 16-те федерални провинции в своята страна, в което ги призова да се включат в разработването на Стратегическия план по новата Обща селскостопанска политика (ОСП). 

 

Това означава, че планът трябва да бъде готов за представяне пред ЕК до 31 декември 2021 г.

 

Припомняйки публикуваните на 18 декември препоръки на Комисията относно Стратегическите планове на държавите членки, Юлия Кльокнер поставя редица въпроси, като например как считат, че целите за устойчивост на селското стопанство, опазване на околната среда и климата и подпомагане на селските райони трябва да бъдат постигнати, пише в актуалния бюлетин за ОСП на българското министерство на земеделието.

 

Производителността на селското стопанство в Германия е под средната за ЕС, а доходите на земеделските стопани са под средните за страната. 

 

В своето писмо Клокнер пита адресантите дали виждат директните плащания като необходими за стабилизиране на доходите, за осигуряване на конкурентоспособност и за управление на риска. Германският министър търси мнението им за екосхемите и имат ли конкретни идеи за федералните провинции, които биха били полезни за федералното министерство. 

 

Относно селските райони, в писмото се посочва, че Комисията иска да види обрат на тенденцията, при която хората ги напускат и населението в тях остарява. Дали са необходими специални мерки за преместването на бизнеса и осъществяването на нови инфраструктурни проекти в селските райони? Това е другият въпрос, на който трябва да отговорят властите на федералните провинции. 

 

Юлия Кльокнер ги пита и дали виждат необходимост от мярка за насърчаване на младите земеделски стопани в рамките на Първи стълб на ОСП и дали оценяват специалното плащане за млади фермери като добра идея. Друг поставен в писмото въпрос се отнася до въвеждането на мерки за млад фермер по Втори стълб, с цел да се помогне на новите участници, като например стартови плащания или подкрепа за инвестиции. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар