GPS Muller Elektronik предлага точно и бързо очертаване на земеделските площи

  • 1568
  • 0
  • Новини
GPS Muller Elektronik предлага точно и бързо очертаване на земеделските площи

GPS системите Track-Guide на немския производител Muller Elektronik могат да се използват за очертаване на земеделските парцели. Данните, събрани от тях, могат без проблем да се изпращат в Общинските служби по земеделие за очертаване на площите по Кампания 2010.

Данните от тези замервания ще се зареждат в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) от Общинските служители по земеделие, след предоставянето им от земеделските стопани в съответния формат.
GPS-ът Track-Guide има възможност за съхраняване на данните за очертаните парцели в необходимия .shp файл, който в последствие, чрез USB памет се зарежда в системата на Общинските земеделски служби.

Много земеделски производители алармират, че след очертаването на парцелите за подпомагане през тази кампания се очакват много застъпвания на площите и последващи санкции и забавено изплащане на субсидиите. GPS системата на Muller Elektronik дава решението на тези проблеми. GPS-ът работи при изключителна точност, която не може да се постигне при очертаването на парцелите на ръка и реално може да покаже границите на очертаваната земеделска земя.

Повече ионформация за GPS-ът на Muller Elektronik можете да получите от официалния вносител за България фирма Универсал НВГ – 0887413014.