НИК Агро Сървис оборудва лаборатория за почвен анализ

НИК Агро Сървис оборудва  лаборатория за почвен анализ

Друг вид услуга, която предлагаме активно от началото на тази година, е изготвянето на препоръки и цифрови карти за осъществяване на променливо торене