НИК Агро Сървис оборудва лаборатория за почвен анализ

  • 25.06.2019 2:16
  • 2702
  • 0
  • Видео
НИК Агро Сървис оборудва  лаборатория за почвен анализ

Друг вид услуга, която предлагаме активно от началото на тази година, е изготвянето на препоръки и цифрови карти за осъществяване на променливо торене