НИК Агро Сървис оборудва лаборатория за почвен анализ

  • 04.09.2019 11:59
  • 2705
  • 0
  • Видео
НИК Агро Сървис оборудва  лаборатория за почвен анализ

Друг вид услуга, която предлагаме активно от началото на тази година, е изготвянето на препоръки и цифрови карти за осъществяване на променливо торене