Ново десетилетие, нови машини

Как ще се развива земеделската техника през следващите десет години

  • 21.05.2022 21:42
  • 237
  • 0
  • Новини
Ново десетилетие, нови машини

През новото десетилетие иновационното развитие на земеделското машиностроене и агропромишления комплекс ще върви в три основни направления.

 

КТИ: Спад с малко над 14% при новорегистрираните трактори

 

Конструкторите предлагат нови решения за усъвършенстване на датчиците и сензорите, за разширяване на сферите на тяхното приложение, за обединяване на машините в единни мрежи и за внедряване на технологиите с изкуствен интелект, казват експерти.

 

1/ Датчици и сензори: абсолютен фокус върху растителните култури

 

В това десетилетие използваните в земеделските машини датчици и сензори в голяма степен ще бъдат ориентирани не към състоянието и параметрите на работа на самата техника, а върху околната среда: почва, поникване, растеж на културите и реколта. В момента те позволяват диференцирано да се тори, за да се постигне по-богата реколта.

 

Използването на технологии със спътникова навигация ще позволи да се съотнасят получаваните от датчиците и сензорите данни с точни геокоординати и да се създават карти на плодородността на почвите, добиви, плътност на поникване и други.

В бъдеще сферите на приложение на датчиците и сензорите ще се разширяват.

 

Промяна в предпочитанията на фермерите при топ марките комбайни

 

2/ Обединени в една мрежа машини

 

Съвременните агропредприятия представляват сложна система на взаимосвързани машини, агрегати и оборудване. Всеки неин елемент трябва да умее „да чува“ и „да разбира“ другите. Това е особено актуално, доколкото дори в неголеми стопанства може да се използва техника от различни производители, но в рамката на единна логистична система.

 

С развитието на облачните технологии много производители на земеделска техника създават и развиват услуги, базирани на дистанционното съхраняване на данни, генерирани от машините и изпълняваните от тях задачи.

 

3/ Изкуствен интелект – от умни датчици към умни машини

 

Снабдяването на земеделските машини с датчици и сензори, достъпът до огромен масив от база данни за почвата, времето, отглежданите култури, торенето, наличието на складове и т.н. – всички те формират необходимостта от бърз и ефективен анализ на информацията.

 

Засега съвременните софтуери само систематизират получаваните от машините и други източници данни.

 

Следващият етап на развитие през новото десетилетие ще бъде не само всестранният анализ на данните, но и генериране на препоръки за фермерите по отношение на изпълняването на една или друга операция. Тази задача ще бъде решена от технологиите с изкуствен интелект и машинно обучение.

 

Развитието на тези три основно направления през новата цифрова епоха ще провокират сериозни и разнообразни промени в земеделския сектор, прогнозират експертите.

 

Усъвършенстваните машини и софтуер ще дадат на фермерите нови възможности за повишаване на ефективността в различни аспекти от тяхната работа.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ГТП за земеделска техника през февруари (ГРАФИК)

КТИ: Спад с малко над 14% при новорегистрираните трактори

Промени ли се пазарът на земеделска техника през 2019 г.?

Добави коментар