Презентация в Добруджа на Challenger - трактори и самоходни пръскачки - 20.05.2009

Презентация в Добруджа на Challenger - трактори и самоходни пръскачки - 20.05.2009