Winslow Agro Fund направи крупна инвестиция в земеделието

  • 624
  • 0
  • Новини
Winslow Agro Fund направи крупна инвестиция в земеделието
Winslow Agro Fund инвестира 9 милиона евро в земеделие. Закупени на земи, машини (комбайни, трактори и прикачен инвентар и др.), оборудване, нова селскостопанска база и офис в Първомай, съобщиха от компанията.

 

Компанията започна да осъществява намерението си да утрои площите, с които разполага към момента - 28 000 декара собствени земи пет зони в най-плодородните райони на страната и 40 000 декара обработваеми площи.
 
Компанията отдава приоритет на пшеницата и рапицата, като отчита потенциала и на ечемика. Рапицата, освен като маслодайна култура, е позната и като суровина за производството на биогориво, което ще се използва все повече и в България. 
 
По силата на Директива на Европейския съюз от 2003 г към 2010 г. 5,75% от общия обем фосилни (изкопаеми) горива, използвани в транспорта, трябва да се заменят с биогорива.
 
Winslow Agro Fund е бизнес единица в рамките на Winslow Group, специализирана в инвестиции в земеделски земи и производство на земеделски продукти.
 
Корпорацията е част от инвестиционната компания Winslow Group с английско участие. Тя обхваща Winslow Developments, Winslow Property Management, Winslow Agro Fund и Winslow Energy. 
 
Основните направления на инвестициите са в областта на земеделието, жилищните и ваканционни имоти , енергетиката и възобновяемите енергийни източници. /expert.bg